Εδώ παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο (live) τον πίνακα ημερήσιων μετρήσεων μιας συσκευής τηλεμετρίας BeesMonitor από ένα μελισσοκομείο μας. Λαμβάνονται περίπου 48 μετρήσεις ημερησίως (ανά 30 λεπτά) και σ’αυτόν τον πίνακα έχουμε εικόνα για το βάρος την διαφορά βάρους σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, την μέγιστη/ελάχιστη θερμοκρασία, την μέγιστη/ελάχιστη υγρασία και το επίπεδο ενέργειας.

Ημερήσιος Πίνακας

Generated by wpDataTables
©Copyright 2020 by beesmonitor.com επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνο με άδεια του αρθρογράφου.