Σταθμός συλλογής & επικοινωνίας BM500

Η συσκευή BM500 αφορά την επιλογή ενός μελισσοκόμου να τοποθετήσει σε ένα μελισσοκομείο περισσότερες συσκευές μετρήσεων δεδομένων. Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την συσκευή BM500 Gateway που επικοινωνεί με περιφερειακές συσκευές συλλέγει και αποστέλλει δεδομένα στο server της BeesMonitor για περεταίρω επεξεργασία. Η αποστολή στον server γίνεται μέσω των υφιστάμενων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, Η επικοινωνία με τις περιφερειακές συσκευές είναι ασύρματη και μικρής εμβέλειας (σε ακτίνα μερικών εκατοντάδων μέτρων στην ύπαιθρο) αλλά μπορεί κατόπιν παραγγελίας να επεκταθεί (σε ακτίνα χιλιομέτρου) με το πρωτόκολλο επικοινωνίας (LORA).

Οι περιφερειακές συσκευές που έχουμε αναπτύξει αφορούν σε συλλογή δεδομένων:

Η συσκευή BM500 ενημερώνει τα δεδομένα στον server κάθε μια ή κάθε μισή ώρα. Ο χρήστης της εφαρμογής έχει πρόσβαση στα δεδομένα στην εφαρμογή συνεχώς και έχει πληροφορίες αυτού του χρονικού παράθυρου. Οι περιφερειακές συσκευές μετρούν και αποστέλλουν τα δεδομένα ανά μισή ώρα στο gateway. Εξαίρεση αποτελούν συγκεκριμένες συσκευές όπως το βροχόμετρο που μετρά συνεχώς όταν πέφτει βροχή αποστέλλει ανά μισή ώρα δεδομένα.

 

*Βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης