Ο ασύρματος μετεωρολογικός σταθμός WWS-1 της BeesMonitor™ είναι ένα ακόμη σύγχρονο εργαλείο που η εταιρεία μας σχεδίασε και υλοποίησε για όλους τους μελισσοκόμους αλλά και τους ερευνητές του κλάδου της μελισσοκομίας.
         Μέχρι τώρα οι μετρήσεις που είχαμε στην διάθεση μας, τόσο από την διαδικτυακή εφαρμογή, όσο και από διαδίκτυο, προέρχονταν από τους διαθέσιμους κοντινούς στο μελισσοκομείο μας μετεωρολογικούς σταθμούς. Ωστόσο οι μελισσοκόμοι εργαζόμενοι νομαδικά ή λόγω των περιορισμών της βιολογικής μελισσοκομίας τις περισσότερες φορές βρίσκονται αρκετά μακριά από τον κοντινότερο μετεωρολογικό σταθμό. Άλλες φορές πάλι το μικροκλίμα της περιοχής ενδιαφέροντος δεν μας μεταφέρει την σωστή εικόνα. Με παρατηρήσεις σε βάθος χρόνου η συλλογή του μελιού σε περιοχές με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα έδειξαν να επηρεάζεται. Ο μελισσοκόμος λοιπόν θα πρέπει να έχει στην διάθεση του όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να πάρει τις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή για μετακίνηση, τρύγο ή τροφοδότηση των μελισσιών του.
         Για την εταιρεία μας η ανάπτυξη ενός φορητού μετεωρολογικού σταθμού που θα μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει τα μετεωρολογικά δεδομένα ήταν εδώ και πολλά χρόνια ένας σημαντικός στόχος. Με την υλοποίηση αυτού του στόχου καταφέραμε να πετύχουμε μια ασφαλή ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες μιας συγκεκριμένης περιοχής ενδιαφέροντος, αλλά και μια ασφαλέστερη πρόβλεψη για την συμπεριφορά του μελισσιού στη νομή.
         Τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν σε μετρήσεις βροχόπτωσης, έντασης και διεύθυνσης ανέμου, θερμοκρασίας, υγρασίας και βαρομετρικής πίεσης. Όλες οι μετρήσεις μεταφέρονται ασύρματα στο κεντρική συσκευή (BM-500 Gateway) που είναι υπεύθυνη για την αποστολή τους στον server της BeesMonitor. Οι μετρήσεις ομαδοποιούνται και απεικονίζονται είτε σε απλή μορφή και άμεσα αναγνώσιμη μορφή όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα, είτε σε μορφή γραφημάτων. Τα στοιχεία που απεικονίζονται στα γραφήματα ομαδοποιούνται είτε σε ημερήσια απεικόνιση είτε σε ωριαία είτε όπως αυτά καταγράφονται δηλαδή ανά μισάωρο. Όλες οι μετρήσεις μπορούν να εξαχθούν και σε αρχείο (csv,xml,json) για περεταίρω αξιοποίηση  από ερευνητικούς φορείς.
         Ο μετεωρολογικός σταθμός τοποθετείται από τον μελισσοκόμο στο σημείο ενδιαφέροντος σε μεταλλικό ιστό. Θα πρέπει να μην έχει σε μικρή απόσταση εμπόδια που ενδέχεται να αλλοιώνουν τις μετρήσεις του. Για παράδειγμα ένα μεγάλο δένδρο ή κάποιοι θάμνοι, ένας τοίχος μπορεί να επηρεάσουν τις μετρήσεις του ανέμου.
         Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο WWS-1 συνεργάζεται μόνο με το BM-500 Gateway, που είναι η κεντρική συσκευή και συλλέγει και αποστέλλει τα δεδομένα όλων των περιφερειακών που έχουμε επιλέξει να τοποθετήσουμε στον ευρύτερο χώρο ενός μελισσοκομείου.