Αυτόνομος ασύρματος μετεωρολογικός σταθμός (GSM)

250.00

Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός
Συνεργάζεται αποκλειστικά με το δίκτυο της BeesMonitor

Αυτόνομος ασύρματος μετεωρολογικός σταθμός (GSM)

250.00