Υποωριαίες προβλέψεις καιρού: Ενίσχυση της βραχυπρόθεσμης ακρίβειας

Υποωριαίες προβλέψεις καιρού: Ενίσχυση της βραχυπρόθεσμης ακρίβειας

Διαθέσιμες 15λεπτες προβλέψεις καιρού!

Τα δεκαπεντάλεπτα μετεωρολογικά δεδομένα στα μοντέλα πρόβλεψης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων καιρού. Η ικανότητα παρατήρησης και ανάλυσης αλλαγών στην κάλυψη νεφών με υποωριαία ανάλυση είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για ακριβείς προβλέψεις ηλιακής ακτινοβολίας, ειδικά για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτών των ταχέων ενημερώσεων στα μοντέλα πρόβλεψης είναι η ικανότητά τους να παρέχουν καλύτερες προβλέψεις για βραχυπρόθεσμες βροχοπτώσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της έναρξης της βροχής μέσα σε ένα παράθυρο 15 λεπτών, κάτι που μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Οι 15λεπτες προβλέψεις μας δημιουργούνται χρησιμοποιώντας μοντέλα καιρού υψηλής ανάλυσης από δύο διάσημες πηγές: τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) και την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών (NOAA). Το μοντέλο DWD ICON-D2 προσφέρει δεδομένα 15 λεπτών για την Κεντρική Ευρώπη, με χωρική ανάλυση 2 km. Αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα βραχυπρόθεσμα μοντέλα καιρού, παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα πρόγνωσης ακόμη και σε πολύπλοκα εδάφη όπως οι Ελβετικές Άλπεις. Το μοντέλο έχει βελτιστοποιηθεί για να προβλέπει την ταχεία ανάπτυξη καταιγίδων σε μικρή κλίμακα. Για τη Βόρεια Αμερική, το μοντέλο HRRR της NOAA παρέχει δεδομένα 15 λεπτών σε χωρική ανάλυση 1 km. Αυτό το μοντέλο λαμβάνει ενημερώσεις κάθε ώρα, επιτρέποντάς του να προσαρμόζει γρήγορα τις προβλέψεις του στα εξελισσόμενα καιρικά μοτίβα και στις αναπτυσσόμενες καταιγίδες. Αυτά τα μοντέλα έχουν τις ρίζες τους σε αριθμητικές προβλέψεις καιρού (NWP), διακρίνοντάς τα από άλλες προσεγγίσεις τώρα μετάδοσης, όπως τα σύννεφα κίνησης-διανύσματα (CMV). Τα μοντέλα NWP παράγονται σε μια ολοκληρωμένη σειρά ατμοσφαιρικών μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένων της θερμοκρασίας, της πίεσης, της υγρασίας, της ταχύτητας του ανέμου και της κατεύθυνσης, σε διάφορα υψόμετρα και τοποθεσίες. Η εκτέλεση μοντέλων NWP απαιτεί σημαντικούς υπολογιστικούς πόρους και προηγμένες τεχνικές αφομοίωσης δεδομένων για την ενσωμάτωση δεδομένων παρατήρησης σε πραγματικό χρόνο για ακριβείς αρχικές συνθήκες. Εκτιμούμε την πρωτοβουλία ανοιχτών δεδομένων των γερμανικών και αμερικανικών υπηρεσιών Μετεωρολογίας για να καταστήσουν προσβάσιμα αυτά τα πολύτιμα δεδομένα. Επί του παρόντος, δεδομένα 15 λεπτών είναι διαθέσιμα από δύο μοντέλα καιρού. Ωστόσο, ανυπομονούμε να ενσωματώσουμε περισσότερα υποωριακά δεδομένα καιρού από διάφορες εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες μόλις γίνουν προσβάσιμες.

Τρέχουσες καιρικές συνθήκες

Τα ενημερωμένα δεδομένα διάρκειας 15 λεπτών χρησιμοποιούνται επιπλέον για τη βελτίωση της ακρίβειας των τρεχουσών καιρικών συνθηκών. Επιπλέον, έχετε πλέον την ευελιξία να επιλέξετε επιλεκτικά συγκεκριμένες τρέχουσες μεταβλητές καιρού. Στο παρελθόν, οι επιλογές περιορίζονταν στη θερμοκρασία, τον κωδικό καιρού, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Με αυτήν την τελευταία βελτίωση, μπορείτε να λάβετε τις τρέχουσες συνθήκες για οποιαδήποτε επιθυμητή μεταβλητή καιρού. Παρακάτω εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο οθόνης της ενημερωμένης τεκμηρίωσης του API καιρού, που δείχνει τη δυνατότητα μεμονωμένης επιλογής μεταβλητών καιρού για τις τρέχουσες συνθήκες.

Redundancy & High Availability Design

Σχεδιασμός για εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας υπηρεσιών (redundancy services design)

Ο σχεδιασμός μας για την αδιάλειπτη λειτουργία του BeesMonitor™ είναι μια διαδικασία που αναπτύχθηκε προκειμένου να εξασφαλίσουμε την συνεχή λήψη μετρήσεων αλλά και την συνεχή πρόσβαση των μελισσοκόμων στις μετρήσεις τους. Ο σχεδιασμός μας δεν είναι στατικός, εμπλουτίζεται δε συνεχώς από τα νέα δεδομένα στο χώρο της τεχνολογίας με στόχο να πετύχουμε για το BeesMonitor™ της εξασφάλιση διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας στο πολύ υψηλό επίπεδο του 99.999%.

 

 • Επίπεδο 1 – Συσκευές Μετρήσεων
  Ξεκινώντας  από τις συσκευές μετρήσεων δηλαδή τις μελισσοκομικές ζυγαριές για να επιτύχουμε την λειτουργία των συσκευών μας σε όλο τον κόσμο έχουμε ενσωματώσει την απαραίτητη κάρτα SIM η οποία δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας με όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παντού. Έτσι οι συσκευές μας μπορούν να στέλνουν δεδομένα ανεξάρτητα από το σημείο που αυτές βρίσκονται με μόνη προϋπόθεση να υπάρχει κάλυψη δικτύου από ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μπορούν να είναι οποιασδήποτε τεχνολογίας (2G/3G/4G) . Οι συσκευές μας θα επιλέξουν το καλύτερο δίκτυο και θα στείλουν τα δεδομένα στο cloud. Με τον όρο cloud εννοούμε το διαδίκτυο και τον server που θα περιμένει να καταχωρήσει τα δεδομένα.
 • Επίπεδο 2 – Server δεδομένων
  Ο server παραλαμβάνει τις μετρήσεις και τις αποθηκεύει σε μια βάση δεδομένων ώστε να είναι διαθέσιμες μέσω web interface στον μελισσοκόμο. Για να πετύχουμε μια αδιάλειπτη υποστήριξη τόσο της καταγραφής μετρήσεων όσο και της εμφάνισης τους στο web περιβάλλον έχουμε υλοποιήσει δύο ανεξάρτητους πανομοιότυπους server σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη (region). Έτσι την ώρα που αποστέλλεται μια μέτρηση αυτή καταγράφεται σε δύο διαφορετικούς servers. Ακόμη και αν ένα data center σταματήσει να λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο αναλαμβάνει αυτόματα το άλλο και ο τελικός χρήστης δεν αντιλαμβάνεται την αλλαγή.
 • Επίπεδο 3 – Πρωτόκολλο Επικοινωνίας.
  Για να εξασφαλίσουμε την αποστολή μετρήσεων με γρήγορο και εγγυημένο τρόπο υιοθετήσαμε το πρωτόκολλο MQTT. Το πρωτόκολλο αυτό είναι σχεδιασμένο για συσκευές IoT όπως οι δικές μας και ενσωματώνει την επιβεβαίωση λήψης (acknowledge) του μηνύματος.
 • Επίπεδο 4 – Συλλογή μετρήσεων
  Εξετάζοντας την περίπτωση να χάσουμε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για αρκετό χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο* δώσαμε την δυνατότητα της αποθήκευσης μετρήσεων στην συσκευή. Η αποθήκευση μετρήσεων αφορά μετρήσεις τουλάχιστον ενός 24ώρου.
 • Επίπεδο 5 – Κάλυψη δικτύου
  Κατά κανόνα η νομαδική μελισσοκομία είναι συνυφασμένη με περιοχές με εξαιρετικά χαμηλό σήμα δικτύου. Για αυτό το λόγο οι συσκευές μας συνοδεύονται με εξωτερική κεραία μαγνητικής βάσης, υψηλής απολαβής, που εύκολα μπορεί να τοποθετηθεί από τον μελισσοκόμο στο καπάκι της κυψέλης.

 

*Η απώλεια όλων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι κάτι αρκετά σπάνιο όχι όμως αδύνατο. Μερικοί από τους λόγους που μπορεί να καταστήσουν ένα δίκτυο εκτός πρόσβασης είναι και οι παρακάτω

 • να οφείλεται στο λάθος σχεδιασμό της χωρητικότητας μια κυψέλης από τους παρόχους
 • πολύ υψηλή περιστασιακή επισκεψημότητα μιας περιοχής (π.χ. τουριστική ζώνη)
 • βλάβη του δικτύου λόγω καιρικών συνθηκών, θεομηνίας κ.α.
 • γενικότερη βλάβη.

 

Copyright © 2021 – BeesMonitor™

Ενημέρωση Μετρήσεων

Ενημέρωση Μετρήσεων

Στο BeesMonitor™ δίνουμε μεγάλη σημασία στην ενημέρωση. Γιαυτό υιοθετήσαμε πολλούς εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για την πρόοδο των μετρήσεων στο κάθε μελισσοκομείο σας.

ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Cookies Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης ιστοτόπων για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την προσφορά λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ανάλυση της δραστηριότητας των χρηστών στον ιστότοπό μας. Μοιραζόμαστε πληροφορίες που συλλέγονται από cookies με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. Οι συνεργάτες μας μπορούν να συνδέσουν αυτές τις πληροφορίες με άλλα δεδομένα που λαμβάνονται απευθείας από εσάς ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών τους. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό, ελέγξτε την καρτέλα «Πολιτική Απορρήτου».