Ενημέρωση Μετρήσεων

Ενημέρωση Μετρήσεων

Στο BeesMonitor™ δίνουμε μεγάλη σημασία στην ενημέρωση. Γιαυτό υιοθετήσαμε πολλούς εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να λαμβάνετε ενημέρωση για την πρόοδο των μετρήσεων στο κάθε μελισσοκομείο σας.